Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

31 lipca 2018

Zakończyła się szósta edycja studiów podyplomowych, poświęconych bezpieczeństwu technicznemu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, organizowanych przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Kolejna grupa osób, stanowiąca kadrę menedżerską oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo techniczne, nadzór, odbiory oraz użytkowanie instalacji, przyswoiła obszerny program studiów, którego zakres obejmuje:

  • Zagadnienia dotyczące podatności substancji do tworzenia atmosfer wybuchowych,
  • Identyfikację źródeł emisji substancji palnych,
  • Wyznaczanie stopnia emisji oraz szybkości emisji tych substancji,
  • Określanie rozległości atmosfer wybuchowych,
  • Klasyfikację stref zagrożonych wybuchem i dokumentowanie wyników przeprowadzonej klasyfikacji
  • Zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją urządzeń i systemów ochronnych stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Program studiów obejmował również wizyty w laboratoriach Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych oraz Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie. 

Kadrę dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści między innymi z Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution, aktywnie uczestniczący w pracach krajowych i zagranicznych Komitetów Technicznych, zajmujących się problematyką przestrzeni zagrożonych wybuchem. 

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejną edycję już w październiku.


Zobacz pozostałe aktualności