Polityka poufności

Polityka poufności

Zgodnie z polityką jakości i rozwoju Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. buduje swoją markę na wzajemnym zaufaniu i przejrzystych zasadach współpracy. Z pełną odpowiedzialnością gwarantujemy Państwu zachowanie pełnej tajemnicy handlowej, technicznej i technologicznej powziętej w ramach wykonywania usług związanych z zakresem powierzonych nam dokumentów i informacji, co jest potwierdzane odpowiednimi zapisami w umowach o zachowaniu poufności NDA.