Wykaz branż

Wykaz branż

Oferta Instytutu skierowana jest praktycznie do wszystkich branż przemysłowych, ponieważ zagrożenia atmosferą wybuchową pojawiają się podczas wielu procesów i działań.

 • przemysl-chemiczny.svg
  Przemysł chemiczny - Łatwopalne gazy, ciała płynne i stałe są przekształcane i przetwarzane podczas wielu różnych procesów w przemyśle chemicznym. Wymienione procesy mogą spowodować powstanie mieszanin wybuchowych.
 • skladowanie-odpadow.svg
  Składowanie odpadów oraz inżynieria lądowa i wodna - na składowiskach mogą pojawić się łatwopalne gazy pochodzące z odpadów. Złożone uzgodnienia techniczne są niezbędne dla uniknięcia niekontrolowanych emisji gazu i prawdopodobnego ryzyka zapłonu. Łatwopalne gazy z różnych źródeł mogą gromadzić się w tunelach, piwnicach ze słabą cyrkulacją powietrza, itd.
 • przedsiebiorstwa-wytwarzajace-energie.svg
  Przedsiębiorstwa wytwarzające energię – kawałki węgla, które nie stanowią zagrożenia wybuchem w połączeniu z powietrzem, mogą zostać przekształcone podczas transportu, mielenia lub suszenia w pył węglowy sprzyjający tworzeniu mieszaniny wybuchowej pył-powietrze.
 • dostawcy-gazu.svg
  Dostawcy gazu – mieszaniny wybuchowe gaz/powietrze mogą powstać podczas uwolnienia gazu ziemnego, np. w wyniku wycieku.
 • przemysl-drzewny.svg
  Przemysł drzewny – podczas obróbki drewna powstaje pył drzewny. Może on sprzyjać tworzeniu mieszanin wybuchowych pył/powietrze, np. w filtrach lub silosach.
 • dzialania-zwiazane-z-malowaniem-sprayem.svg
  Działania związane z malowaniem sprayem – nadmierne rozpylenie powstające na stanowiskach malowania sprayem oraz uwalniane opary rozpuszczalnika mogą spowodować atmosferę wybuchową w przypadku połączenia się z powietrzem.
 • rolnictwo.svg
  Rolnictwo – wytwórnie biogazu są wykorzystywane w niektórych gospodarstwach rolnych. Mieszaniny wybuchowe biogaz/powietrze mogą powstać podczas uwolnienia gazu ziemnego, np. w wyniku wycieku
 • przemysł-spożywczy-i-paszowy.svg
  Przemysł spożywczy i paszowy – wybuchowe pyły mogą powstać podczas transportu i składowania ziarna, cukru, itd. W przypadku, gdy są one wypuszczane i zbierane w wyniku filtrowania, w filtrze może pojawić się atmosfera wybuchowa.
 • przemysl_farmaceutyczny.svg
  Przemysł farmaceutyczny – alkohole są często wykorzystywane jako rozpuszczalniki podczas produkcji produktów farmaceutycznych. Czynniki i materiały pomocnicze, które powodują wybuchy pyłu, takie jak laktoza, mogą być również wykorzystane.
 • rafinerie.svg
  Rafinerie – wszystkie węglowodory przetwarzane w rafineriach są łatwopalne i w zależności od ich temperatury zapłonu, mogą spowodować powstanie atmosfer wybuchowych nawet w temperaturze otoczenia. Obszar otaczający fabrykę przetwarzającą paliwo jest ogólnie uważany za miejsce, gdzie mogą pojawić się atmosfery wybuchowe.
 • przedsiebiorstwo-unieszkodliwienia-odpadow.svg
  Przedsiębiorstwa unieszkodliwiania odpadów – Podczas oczyszczania ścieków w oczyszczalniach powstają gazy, które mogą sprzyjać tworzeniu mieszanin wybuchowych gaz-powietrze.

  Działania związane z recyklingiem – przetwarzanie odpadów do celów recyklingu może spowodować zagrożenie wybuchem, np. puszek lub innych pojemników zawierających łatwopalne gazy i/lub płyny, które nie zostały zupełnie opróżnione lub pyłu papierowego lub z plastiku.
 • obrobka-metali.svg
  Obróbka metali – w przypadku obróbki części wytwarzanych z metali, mogą powstać wybuchowe pyły metali tworzące się podczas powierzchniowej obróbki (szlifowanie). Ma to szczególnie zastosowanie do metali lekkich. Wymienione pyły metali mogą spowodować zagrożenie wybuchem w kolektorach pyłu.