Certyfikacja ATEX dla urządzeń

Certyfikat ATEX

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) pełna odpowiedzialność za zgodność wyrobu spoczywa na jego producencie. Dotyczy to również wyrobów produkowanych jednostkowo lub na użytek własny. Zastosowane przez wytwórcę rozwiązania techniczne podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektowania i budowy urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ESHR) zawartymi w dyrektywie 2014/34/UE oraz normach zharmonizowanych.

Ocena zgodności - krok do uzyskania Certyfikatu ATEX

Zapewniamy wsparcie w zakresie wybrania właściwych modułów oceny zgodności oraz opracowania oceny zgodności aż po certyfikację i produkcję wyrobu finalnego. Nasza oferta dotyczy wszystkich wyrobów przeciwwybuchowych:

 • urządzeń elektrycznych,

 • urządzeń nieelektrycznych,

 • komponentów (dawniej części i podzespoły),

 • aparatury zabezpieczającej, sterującej i regulacyjnej,

 • systemów ochronnych.

Ocena zagrożeń i Certyfikacja ATEX

W swojej ofercie zapewniamy:

 • szczegółową analizę dokumentacji pod kątem kompletności i spełnienia wymagań dyrektywy,

 • analizę w zakresie doboru właściwych środków bezpieczeństwa przeciwwybuchowego,

 • Ocenę Zagrożenia Zapłonem dla urządzeń nieelektrycznych,

 • pełne opracowanie aspektów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (analiza zastosowanych środków bezpieczeństwa) dla urządzeń elektrycznych,

 • wykonanie niezbędnych badań

 • pośrednictwo w procesie certyfikacji wyrobu (ATEX),

 • weryfikację poprawności wydawanych deklaracji zgodności UE,

 • weryfikację systemu zapewnienia jakości produkcji, czy też pełną ocenę systemu wewnętrznej kontroli procesu produkcji.

DYREKTYWA ATEX - SKĄD SIĘ WZIĘŁA?

DYREKTYWA 2014/34/UE I 94/9/WE – JAKIE SĄ RÓŻNICE?

Jakie są podstawowe oznaczenia produktów ATEX i jak je odczytywać?

CZYM SĄ STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM?

GDZIE STOSUJE SIĘ PRODUKTY Z CERTYFIKATEM ATEX?

Jakie są urządzenia do pracy w strefach EX i ich podział?