Systemy Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 - czym jest i dlaczego ma znaczenie?

Pierwszym etapem procesu wprowadzenia wyrobu na rynek jest ocena zasadności stosowania wymagań Ex. Następnym, często traktowanym jako ten najważniejszy, jest etap oceny (certyfikacji ATEX) wyrobu, którego realizacja następuje w trakcie badania typu lub na etapie oceny własnej producenta. Należy pamiętać, że zarówno certyfikat Ex, jak i ocena własna poświadcza, że dokumentacja wytworu oraz zbadana próbka (reprezentatywna dla wytworu lub grupy wyrobów) spełniają wymagania dyrektywy i ewentualnie zastosowanych norm zharmonizowanych (schemat ATEX) czy też norm (schemat IECEx). Konieczność spełnienia wymagań normy ma kluczowe znaczenie.

Czynności te dotyczą jedynie konstrukcji, oceny i badań urządzenia lub systemu ochronnego. Certyfikat czy też specjalistyczna ocena nie obejmują pozostałych wymagań dotyczących procesu produkcji i wprowadzania na rynek urządzenia lub systemu ochronnego.

Zapewnienie właściwego, powtarzalnego procesu produkcji pozwala domniemać producentowi, że każdy kolejny wyprodukowany wyrób jest taki sam jak ten, na podstawie którego zgodność została wykazana. Czynności wykonywane w ramach samego SZJ są zgodne z wymaganiami jakościowymi. Jako Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. pomagamy klientom wdrożyć działania odpowiadające za jakość, automatyzację i kontrolę produkcji urządzeń Ex. 

Skontaktuj się z nami

W sprawie systemu zarządzania jakością

Czym jest system zarządzania jakością?

Co to jest system zarządzania jakością? Najbardziej ogólna definicja systemu zarządzania jakością brzmi: system zarządzania jakością to system złożony z zasad, procedur, metod, narzędzi, opisów stanowisk pracy, ludzi oraz relacji pomiędzy nimi, którego celem jest osiągnięcie ustalonych celów, między innymi biznesowych. Obecnie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo produkcyjne działające bez ustalonych procedur opisujących zasady produkcji i weryfikacji powtarzalności wytwarzanych wyrobów. Odpowiedzią na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne danego ośrodka jest wprowadzenie działań doskonalących, tj. systemów zarządzania jakością według norm ISO 9001. W tym celu niezależnie od stosowanego systemu opracowano dokumenty dotyczące produkcji urządzeń Ex, które zawierały szereg wymagań związanych z ustanowieniem i utrzymaniem systemów nadzoru nad produkcją. Dokumenty zostały opracowane niezależnie w formie normatywnej PN-EN ISO/IEC 80079-34 (schemat ATEX i IECEx). Pojęcie systemu zarządzania jakością jest nam znane od lat, dlatego też wszystkim producentom wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych oferujemy wsparcie w zakresie zarówno budowy, jak i nadzoru systemów zarządzania jakością (SZJ).

SZCZEGÓŁOWA OFERTA IBT

Nasza oferta tworzenia i doskonalenia systemów i standardów zarządzania jakością dotyczy następujących kwestii:

  • ATEXQ – system nadzoru nad produkcją urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 80079-34,
  • IECEx QAR - system nadzoru nad produkcją urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych na podstawie PN-EN ISO/IEC 80079-34.

Wszystkie te produkty są zgodne z normą ISO 9001 (W 1987 były to normy ISO 9000). Norma ISO pozwala opracowywać, wdrażać i certyfikować systemy kontrolujące jakość. Kluczowym elementem jest podejście procesowe i jego stosowanie. Propozycja ta została stworzona w celu zautomatyzowania czynności produkcyjnych, których efektem jest powstanie urządzeń Ex najwyższej jakości, o doskonałej specyfikacji. IBT to Instytut Bezpieczeństwa specjalizujący się w ochronie i bezpieczeństwie przeciwwybuchowym, angażujący specjalistów o najwyższych kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu. Systemy kontrolujące jakość przy produkcji urządzeń Ex stanowią podstawę jakości informacji i całego procesu, dlatego tak ważne jest ich precyzyjne przestrzeganie. Powstanie ściśle określonych zasad odbyło się w oparciu o koncepcję budowy modelu systemu zarządzania jakością opisującego krok po kroku standaryzowaną ideę, będącą gwarancją produkowania najwyższej klasy urządzeń Ex.

CZY WARTO? SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A OCZEKIWANIA KLIENTÓW

Współcześnie prosperujące ośrodki produkujące urządzenia Ex dostrzegają szereg korzyści wynikających z wdrożenia ISO 9001:2015. Przede wszystkim systemowa kontrola oraz system jakości pozwala na spełnianie najwyższych standardów, skompletowanie i udoskonalenie zestawu dokumentów, poprawę działalności każdej organizacji czy stosowanie się do  obowiązujących międzynarodowych procedur. Każdy z tych aspektów wprowadzonego i wdrożonego systemu zarządzania jakością przyczynia się w sposób bezpośredni do ulepszenia sfery produkcji, będącej wypadkową czynności zaplanowanych przez przedsiębiorstwo w oparciu o specjalistyczne procedury i instrukcje postępowania.

Kluczem do sukcesu dobrze zaplanowanego systemu zarządzania jakością urzędu, systemu zarządzania jakością w firmie, czy innej jednostki jest zapewnienie przepływu informacji między pracownikami i zbudowanie świadomości dotyczącej tego, czym jest systemowa kontrola. Spore znaczenie ma także odpowiedzialność kierownictwa. Uzyskana certyfikacja wraz ze specjalistycznym wsparciem odpowiadają za wewnętrzną organizację i wytwarzanie urządzeń Ex o wysokich standardach.

Kontakt

więcej o systemie zarządzania jakością - ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I PLANOWANIE

Rodzaje systemów zarządzania jakością

Wiesz już czym są systemy jakości i zastanawiasz się, jakie są systemy zarządzania jakością? Obecnie istnieje kilka rodzajów, na które składają się różne elementy systemu zarządzania jakością. Wyróżnić można m.in. systemy zarządzania ISO, gdzie najważniejszy jest odpowiedni  wskaźnik poziomu obsługi klienta oraz poziom zarządzania. Wśród typów systemów zarządzania jakością w organizacji, czy innej jednostce można wymienić również takie systemy, które zorientowane są na zachowanie określonego poziomu kosztów, czy racjonalne wykorzystanie zasobów (Lean management), satysfakcji klienta (Lean-Six sigma lub Six sigma), czy celach strategicznych (Zarządzanie przez jakość).

Ciągłe doskonalenie to podstawa. Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest niesamowitym wsparciem. Czym jest zarządzanie jakością z wykorzystaniem norm ISO? Co to jest SZJ? W kwestii szczegółowego omówienia oferty Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. skontaktuj się z pracownikami naszej firmy np. poprzez formularz kontaktowy. Pomożemy Ci wybierać to, czego potrzebujecie Ty i Twój ośrodek. Dla swoich klientów, którzy szukają sposobów sprawdzonych i skutecznych gwarantujemy maksimum zadowolenia ze współpracy oraz pełne zaangażowanie w osiąganiu celów. Zapraszamy do skorzystania z naszych wysokiej jakości usług jak Audyt Techniczny Ex!