Systemy Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001

Pierwszym etapem procesu wprowadzenia wyrobu na rynek jest ocena zasadności stosowania wymagań Ex. Następnym, często traktowanym jako ten najważniejszy jest etap oceny (certyfikacji ATEX) wyrobu realizowany w trakcie badania typu lub na etapie oceny własnej producenta. Należy pamiętać, że zarówno certyfikat Ex, jak i ocena własna poświadcza, że dokumentacja wytworu oraz zbadana próbka (reprezentatywna dla wytworu lub grupy wyrobów) spełniają wymagania dyrektywy i ewentualnie zastosowanych norm zharmonizowanych (schemat ATEX) czy też norm (schemat IECEx). Konieczność spełnienia wymagań normy ma kluczowe znaczenie.

Czynności te dotyczą jedynie konstrukcji, oceny i badań urządzenia lub systemu ochronnego. Certyfikat czy też specjalistyczna ocena nie obejmują pozostałych wymagań dotyczących procesu produkcji i wprowadzania na rynek urządzenia lub systemu ochronnego.

Zapewnienie właściwego, powtarzalnego procesu produkcji pozwala domniemać producentowi, że każdy kolejny wyprodukowany wyrób jest taki sam jak ten, na podstawie którego zgodność została wykazana. Czynności wykonywane w ramach samego SZJ są zgodne z wymaganiami. Jako Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. pomagamy klientom wdrożyć działania odpowiadające za jakość, automatyzację i kontrolę produkcji urządzeń Ex. Wiemy, czym jest bezpieczeństwo i najwyższa jakość.

Skontaktuj się z nami

W sprawie systemu zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex

Obecnie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo produkcyjne działające bez ustalonych procedur opisujących zasady produkcji i weryfikacji powtarzalności wytwarzanych wyrobów. Odpowiedzią na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne danego ośrodka jest wprowadzenie działań doskonalących, tj. systemu zarządzania jakością wg norm 9001. W tym celu niezależnie od stosowanego systemu opracowano dokumenty dotyczące produkcji urządzeń Ex, które zawierały szereg wymagań związanych z ustanowieniem i utrzymaniem systemów nadzoru nad produkcją. Dokumenty zostały opracowane niezależnie w formie normatywnej PN-EN ISO/IEC 80079-34 (schemat ATEX i IECEx). Wszystkim producentom wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych oferujemy wsparcie w zakresie zarówno budowy, jak i nadzoru systemów zarządzania jakością (SZJ).

SZCZEGÓŁOWA OFERTA IBT

Nasza oferta tworzenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością dotyczy następujących kwestii:

  • ATEXQ – system nadzoru nad produkcją urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 80079-34
  • IECEx QAR - system nadzoru nad produkcją urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych na podstawie PN-EN ISO/IEC 80079-34,

Wszystkie te produkty są zgodne z normą ISO 9001. Norma ISO pozwala opracowywać, wdrażać i certyfikować systemy kontrolujące jakość. Kluczowym elementem jest podejście procesowe i jego stosowanie. Propozycja ta została stworzona w celu zautomatyzowania czynności produkcyjnych, których efektem jest powstanie urządzeń Ex najwyższej jakości, o doskonałej specyfikacji. IBT to Instytut Bezpieczeństwa specjalizujący się w ochronie i bezpieczeństwie przeciwwybuchowym, angażujący specjalistów o najwyższych kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu. Systemy kontrolujące jakość przy produkcji urządzeń Ex stanowią podstawę jakości informacji i całego procesu, dlatego tak ważne jest ich precyzyjne przestrzeganie. Powstanie ściśle określonych zasad odbyło się w oparciu o koncepcję budowy modelu systemu zarządzania jakością opisującego krok po kroku standaryzowaną ideę, będącą gwarancją produkowania najwyższej klasy urządzeń Ex.

CZY WARTO? SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A OCZEKIWANIA KLIENTÓW

Współcześnie prosperujące ośrodki produkujące urządzenia Ex dostrzegają szereg zalet wynikających z wdrożenia ISO 9001:2015. Przede wszystkim systemowa kontrola oraz system jakości pozwala na spełnianie najwyższych standardów, skompletowanie i udoskonalenie zestawu dokumentów, polepszenie działalności organizacji czy stosowanie się do  obowiązujących międzynarodowych procedur. Każdy z tych aspektów wprowadzonego i wdrożonego systemu zarządzania jakością przyczynia się w sposób bezpośredni do ulepszenia sfery produkcji, będącej wypadkową czynności zaplanowanych przez przedsiębiorstwo w oparciu o specjalistyczne procedury i instrukcje postępowania.

Kluczem do sukcesu dobrze zaplanowanego systemu zarządzania jakością urzędu, czy innej jednostki jest zapewnienie przepływu informacji między pracownikami i zbudowanie świadomości dotyczącej tego, czym jest systemowa kontrola. Spore znaczenie ma także kierownictwo. Uzyskana certyfikacja wraz ze specjalistycznym wsparciem odpowiadają za wewnętrzną organizację i wytwarzanie urządzeń Ex o wysokich standardach.

Kontakt

Dowiedz się więcej o systemie zarządzania jakością

Skontaktuj się z IBT w sprawie systemu zarządzania jakością

Ciągłe doskonalenie to podstawa. Wdrożenie systemu kontrolującego jakość jest niesamowitym wsparciem. Naszym zadaniem jest doskonalenie każdej organizacji, której jesteśmy w stanie pomóc. Poznaj nasze jakościowe podejście do zarządzania.

W kwestii szczegółowego omówienia oferty Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. skontaktuj się z pracownikami naszej firmy. Pomożemy Ci wybierać to, czego potrzebujecie Ty i Twój ośrodek. Gwarantujemy maksimum zadowolenia ze współpracy.