Systemy Zarządzania Jakością

Systemy Zarządzania Jakością

Pierwszym etapem procesu wprowadzenia wyrobu na rynek jest ocena zasadności stosowania wymagań Ex.

Następnym, często traktowanym jako ten najważniejszy jest etap oceny (certyfikacji) wyrobu realizowany w badaniu typu lub na etapie oceny własnej producenta. Należy pamiętać, że zarówno certyfikat Ex, jak i ocena własna poświadcza, że dokumentacja wyrobu oraz zbadana próbka (reprezentatywna dla wyrobu lub grupy wyrobów) spełnia wymagania dyrektywy i ewentualnie zastosowanych norm zharmonizowanych (schemat ATEX) czy też norm (schemat IECEx).

Czynności te dotyczą jedynie konstrukcji, oceny i badań urządzenia lub systemu ochronnego. Certyfikat czy też ocena nie obejmują pozostałych wymagań dotyczących procesu produkcji i wprowadzania na rynek urządzenia lub systemu ochronnego.

Zapewnienie właściwego, powtarzalnego procesu produkcji pozwala domniemać producentowi, że każdy kolejny wyprodukowany wyrób jest taki sam jak ten, na podstawie którego zgodność została wykazana.

Skontaktuj się

Systemy zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex

Obecnie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo produkcyjne działające bez ustalonych procedur opisujących zasady produkcji i weryfikacji powtarzalności wytwarzanych wyrobów.

W tym celu niezależnie od stosowanego systemu opracowano dokumenty dotyczące produkcji urządzeń Ex, które zawierały szereg wymagań związanych z ustanowieniem i utrzymaniem systemów nadzoru nad produkcją. Dokumenty zostały opracowane niezależnie w formie normatywnej PN-EN ISO/IEC 80079-34 (schemat ATEX i IECEx).

Wszystkim producentom wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych oferujemy wsparcie w zakresie zarówno budowy jak i nadzoru systemów zarządzania jakością.

Oferta systemów zarządzania jakością

Nasza oferta systemów zarządzania jakością dotyczy następujących kwestii:

  • ATEXQ – system nadzoru nad produkcją urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych na podstawie PN-EN ISO/IEC 80079-34
  • IECEx QAR - system nadzoru nad produkcją urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych na podstawie PN-EN ISO/IEC 80079-34,

Propozycja ta została stworzona w celu zautomatyzowania czynności produkcyjnych, których efektem jest powstanie urządzeń Ex najwyższej jakości, o doskonałej specyfikacji. IBT Ex Solution to Instytut Bezpieczeństwa specjalizujący się w ochronie i bezpieczeństwie przeciwwybuchowym, angażujący specjalistów o najwyższych kompetencjach. Systemy zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex stanowią podstawę jakości informacji i całego procesu, dlatego tak ważne jest ich precyzyjne przestrzeganie. Powstanie ściśle określonych zasad odbyło się w oparciu o koncepcję budowy modelu systemu zarządzania jakością opisującego krok po kroku standaryzowaną ideę, będącą gwarancją produkowania najwyższej klasy urządzeń Ex.

Zapytaj o ofertę dla Ciebie!

Skontaktuj się z IBT Ex Solution w sprawie systemu zarządzania jakością

W kwestii szczegółowego omówienia oferty systemu zarządzania jakością IBT Ex Solution skontaktuj się z pracownikami naszej firmy, wybierając to, czego potrzebujesz.