Systemy Zarządzania Jakością

Systemy Zarządzania Jakością

Pierwszym etapem procesu wprowadzenia wyrobu na rynek jest ocena zasadności stosowania wymagań Ex. Następnym, często traktowanym jako ten najważniejszy jest etap oceny (certyfikacji) wyrobu realizowany w trakcie badania typu lub na etapie oceny własnej producenta. Należy pamiętać, że zarówno certyfikat Ex, jak i ocena własna poświadcza, że dokumentacja wyrobu oraz zbadana próbka (reprezentatywna dla wyrobu lub grupy wyrobów) spełniają wymagania dyrektywy i ewentualnie zastosowanych norm zharmonizowanych (schemat ATEX) czy też norm (schemat IECEx).

Czynności te dotyczą jedynie konstrukcji, oceny i badań urządzenia lub systemu ochronnego. Certyfikat czy też specjalistyczna ocena nie obejmują pozostałych wymagań dotyczących procesu produkcji i wprowadzania na rynek urządzenia lub systemu ochronnego.

Zapewnienie właściwego, powtarzalnego procesu produkcji pozwala domniemać producentowi, że każdy kolejny wyprodukowany wyrób jest taki sam jak ten, na podstawie którego zgodność została wykazana. Czynności wykonywane w ramach systemu zarządzania jakością Jako Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. pomagamy klientom wdrożyć działania odpowiadające za jakość, automatyzację i kontrolę produkcji urządzeń Ex. Wiemy, czym jest bezpieczeństwo i najwyższa jakość.

Skontaktuj się z nami

W sprawie systemu zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex

Obecnie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo produkcyjne działające bez ustalonych procedur opisujących zasady produkcji i weryfikacji powtarzalności wytwarzanych wyrobów. Odpowiedzią na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne danego przedsiębiorstwa jest wprowadzenie działań doskonalących, tj. systemu zarządzania jakością. W tym celu niezależnie od stosowanego systemu opracowano dokumenty dotyczące produkcji urządzeń Ex, które zawierały szereg wymagań związanych z ustanowieniem i utrzymaniem systemów nadzoru nad produkcją. Dokumenty zostały opracowane niezależnie w formie normatywnej PN-EN ISO/IEC 80079-34 (schemat ATEX i IECEx).

Oferta systemów zarządzania jakością

Nasza oferta systemów zarządzania jakością dotyczy następujących kwestii:

  • ATEXQ – system nadzoru nad produkcją urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych na podstawie PN-EN ISO/IEC 80079-34
  • IECEx QAR - system nadzoru nad produkcją urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych na podstawie PN-EN ISO/IEC 80079-34,

Propozycja ta została stworzona w celu zautomatyzowania czynności produkcyjnych, których efektem jest powstanie urządzeń Ex najwyższej jakości, o doskonałej specyfikacji. IBT to Instytut Bezpieczeństwa specjalizujący się w ochronie i bezpieczeństwie przeciwwybuchowym, angażujący specjalistów o najwyższych kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu. Systemy zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex stanowią podstawę jakości informacji i całego procesu, dlatego tak ważne jest ich precyzyjne przestrzeganie. Powstanie ściśle określonych zasad odbyło się w oparciu o koncepcję budowy modelu systemu zarządzania jakością opisującego krok po kroku standaryzowaną ideę, będącą gwarancją produkowania najwyższej klasy urządzeń Ex.

CZY WARTO? SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A OCZEKIWANIA KLIENTÓW

Współcześnie prosperujące przedsiębiorstwa produkujące urządzenia Ex dostrzegają szereg zalet funkcjonowania systemów zarządzania jakością. Przede wszystkim systemowa kontrola pozwala na spełnianie najwyższych standardów, skompletowanie i udoskonalenie zestawu dokumentów, polepszenie działalności organizacji czy stosowanie się do  obowiązujących międzynarodowych procedur. Każdy z tych aspektów wprowadzonego systemu zarządzania jakością przyczynia się w sposób bezpośredni do ulepszenia sfery produkcji, będącej wypadkową czynności zaplanowanych przez przedsiębiorstwo w oparciu o specjalistyczne procedury i instrukcje postępowania.

Kluczem do sukcesu dobrze zaplanowanego systemu zarządzania jakością jest zapewnienie przepływu informacji między pracownikami i zbudowanie świadomości dotyczącej tego, czym jest systemowa kontrola.

Kontakt

Dowiedz się więcej o systemie zarządzania jakością