Urządzenia i systemy ochronne

Certyfikacja ATEX

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) pełna odpowiedzialność za zgodność wyrobu spoczywa na jego producencie. Dotyczy to również wyrobów produkowanych jednostkowo lub na użytek własny. Zastosowane przez wytwórcę rozwiązania techniczne podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektowania i budowy urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem zawartymi w dyrektywie 2014/34/UE oraz normach zharmonizowanych.

Zapewniamy wsparcie dla producentów i projektantów wyrobów na każdym etapie tworzenia wyrobu, od projektu, poprzez certyfikację, po produkcję wyrobu finalnego. Nasza oferta dotyczy wszystkich wyrobów przeciwwybuchowych, w tym:

  • urządzeń elektrycznych,
  • urządzeń nieelektrycznych,
  • komponentów (dawniej części i podzespoły),
  • aparatury zabezpieczającej, sterującej i regulacyjnej,
  • systemów ochronnych.

Od lat stoimy na straży bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, przeprowadzając wnikliwą i opartą na wieloletnim doświadczeniu certyfikację ATEX. Analizujemy i opracowujemy niezbędne dokumenty w odpowiedzi na treść obowiązujących dyrektyw. Zapraszamy do kontaktu, jeśli interesuje Cię certyfikacja urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Ocena urządzeń i dobór środków bezpieczeństwa - certyfikacja atex

Urządzenia i systemy ochronne wykorzystywane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą być odpowiednio zaprojektowane. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu oceny urządzenia w zakresie doboru środków bezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji wyrobu, przeprowadzenie niezbędnych analiz są jednym z głównych nurtów działalności Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego. W swojej ofercie zapewniamy:

WERYFIKACJA ex - uzyskaj certyfikat atex

Proces weryfikacji pozwala na rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzoną certyfikację ATEX pod opieką specjalistów Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego. W ramach czynności certyfikujących bierzemy odpowiedzialność za proces weryfikacji, obejmujący m.in.: określenie metody i narzędzi będących podstawą identyfikacji norm i bezpieczeństwa produktu (, którym nadaje się znak CE), przeprowadzenie badań czy wnikliwą ocenę uzyskanych wyników. Skuteczność jest ściśle związana z weryfikacją, zaświadczającą o wysokim poziomie bezpieczeństwa i jakości.

Na każdym etapie współpracy z klientami udzielamy odpowiedzi na nurtujące pytania, w trosce o zadowolenie z usług w Instytucie Bezpieczeństwa Technicznego.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o certyfikacie ATEX

Dyrektywa 2014/34/UE i 94/9/WE – jakie są różnice?

Poruszając temat certyfikacji ATEX, łatwo natrafić na informację o dwóch dyrektywach: 94/9/WE i 2014/34/UE. Założenia tych rozporządzeń w dużej mierze są takie same, ATEX 94/9/WE jest poprzedniczką drugiego rozporządzenia. Obowiązywała ona do dnia 19 kwietnia 2016 roku na terenie Unii Europejskiej. Z kolei ATEX- 2014/34/UE weszła w życie 20 kwietnia 2016 roku. Warto tutaj dodać, że zmiana nastąpiła bardzo płynnie, nie było okresu przejściowego, ani też jednoczesnego funkcjonowania obu dyrektyw. Tak sprawne działanie pozwoliło uniknąć komplikacji na rynku urządzeń przeciwwybuchowych zarówno ze strony producentów, jak i  użytkowników.

Co zmieniło się wraz z wejściem nowej dyrektywy atex?

Nastąpiło przekształcenie deklaracji zgodności – a co za tym idzie – deklaracji dla maszyn i napędów elektrycznych, które często są wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem. Z dokumentu korzystają zarówno producenci, jak i użytkownicy, dlatego też obie strony muszą zapoznać się z wymaganiami, zawartymi w deklaracji zgodności.

Warto tutaj podkreślić, że zanim producent przygotuje i wyda deklarację zgodności, powinien (zgodnie z dyrektywą ATEX) dostarczyć egzemplarz urządzenia wraz z pełną dokumentacją techniczną do odpowiedniej jednostki notyfikowanej, która następnie je zweryfikuje. Jeśli urządzenie będzie spełniało wymogi zawarte w dyrektywie, producentowi zostanie przydzielona certyfikacja ATEX.
 
Masz pytania? Chcesz mieć pewność, że certyfikacja urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem będzie przeprowadzona profesjonalnie i skutecznie? Zapraszamy do kontaktu, z chęcią wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.