Wiedza

Wiedza

WiedzaJest to dział poświęcony poszerzaniu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa technicznego. Tutaj znajdziecie Państwo obowiązujące w tym zakresie akty prawne, zestawienia norm, interesujące informacje w formie studium przypadku oraz publikacje mające na celu przybliżyć problematykę związaną z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym.