Badania

Badania

BadaniaZgodnie z założeniami systemów certyfikacji ATEX i IECEx wszystkie założenia projektowe, poza potwierdzeniem zgodności wg dokumentacji wymagają przeprowadzenia szeregu badań weryfikujących poprawność doboru środków bezpieczeństwa.

Możliwości badawcze laboratorium

Laboratorium Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego w ramach oceny zgodności instalacji, prowadzi badania konstruktorskie oraz badania typu urządzeń przeciwwybuchowych. Dysponujemy możliwościami badawczymi w zakresie:

  • badań termicznych (metody dotykowe i bezdotykowe),
  • pomiaru ciśnienia wybuchu,
  • wytrzymałości mechanicznej,
  • iskrobezpieczeństwa.

Skontaktuj się

Zakres wsparcia Metodami symulacji komputerowych

Posiadamy możliwość wsparcia procesu badawczego metodami symulacji komputerowych w zakresie:

  • rozkładu temperatury – CFD,
  • obwodów iskrobezpiecznych – unikatowe oprogramowanie ISpark.