Szkolenia

Szkolenia ATEX

Organizacja pracy, instalacja i eksploatacja urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (AEx)
Zastosowanie systemów zarządzania jakością produkcji urządzeń (ATEX Q) 
Wymagania prawne, eksploatacja, przeglądy, konserwacja i remonty urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (KEx)
Warsztaty - Projektowanie urządzeń budowy iskrobezpiecznej 
Remonty urządzeń budowy przeciwwybuchowej 

Poszukujesz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz dyrektywy ATEX? Zapisz się już teraz na jedno z naszych szkoleń ATEX!Zapisz się!

Szkolenia ATEX - dlaczego warto się szkolić?

Najbardziej oczywistą zaletą szkoleń jest podniesienie kwalifikacji załogi - zarówno, jeśli chodzi o specjalistyczne szkolenia, związane ściśle z wykonywanymi zadaniami, jak i o treningi bardziej ogólnych umiejętności. Dobrze wyszkolona, zaangażowana kadra jest, bowiem jednym z największych potencjałów firmy, zwiększających znacząco jej możliwości profesjonalnego działania. Jakie są, zatem najważniejsze korzyści wynikające ze szkolenia pracowników:

 • Dokształcanie kadry pracowniczej podnosi profesjonalizm i jakość wykonywanej pracy;
 • Przeszkolony pracownik jest w stanie poprawić ilość i jakość wyników oraz zminimalizować popełniane błędy;
 • Szkolenia dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz wykorzystanie dotychczas zdobytego doświadczenia;
 • Szkolenie wpływa pozytywnie na umiejętności menedżerskie kadry kierowniczej, co skutkuje wzrostem motywacji i wydajności całego zespołu;
 • Informacje zdobyte na szkoleniach pomagają pracownikowi spojrzeć z innej perspektywy na swoją pracę oraz wykonywanie codziennych czynności;
 • Szkolenia wzbogacają wachlarz kompetencji i dają możliwość podejmowania trudnych wyzwań.

SzkolEnie ATEX - dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywy Unii Europejskiej (np.: ATEX, ATEX USER) wprowadzane do polskiego prawodawstwa poprzez stosowne rozporządzenia Ministra Gospodarki obligują pracodawców do przeprowadzania szkoleń ATEX kadry w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Kto powinien brać udział w  szkoleniach ATEX?

Szkolenia ATEX realizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution skierowane są do wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, a w szczególności do personelu wyspecjalizowanego:

 • projektantów,
 • producentów i dostawców urządzeń,
 • użytkowników systemów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem,
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy instalacji Ex.

W ramach prowadzonych szkoleń ATEX zapewniamy:

 • przeprowadzenie szkolenia ATEX w zakresie wymaganym w tytule szkolenia (wg załączonego harmonogramu)
 • opiekę doświadczonego trenera
 • przekazanie materiałów szkoleniowych
 • panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu 
 • przeprowadzenie studium przypadków - omówienie zagadnień praktycznych
 • poczęstunek w postaci ciepłych i zimnych napojów, przekąsek oraz obiadu.
 • doradztwo trenera po szkoleniu (do 1 miesiąca) w zakresie określonego modułu.

Kompleksowość szkoleń ATEX - szkolenia modułowe.

Oferuje Państwu kompleksowy system specjalistycznych szkoleń ATEX z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego stworzony na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji zadań, jakie stawia przed nami przemysł i wciąż pojawiające się nowe technologie. Nasze szkolenia ATEX realizowane są w oparciu o aktualne wymagania dyrektyw, norm i przepisów. Jednakże wiedza to nie tylko dokumenty prawne i normatywne - wiedza to przede wszystkim praktyka zdobywana w trakcie projektowania urządzeń, nadzoru modernizacji instalacji, prowadzenia odbiorów instalacji oraz badań w warunkach rzeczywistych.

System realizowanych przez nas szkoleń ATEX daje możliwość doskonalenia zawodowego w oparciu o przejrzyste zasady budowania kompetencji indywidualnych jak i zespołowych. Proponowana przez nas "Ścieżka Rozwoju Personalnego" pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy na wymaganym poziomie w sposób w pełni przyjazny dla odbiorcy i gwarantujący zrozumienie omawianych zagadnień. Proponujemy rozwiązanie kompleksowe - od zagadnień podstawowych - poprzez wymagania szczegółowe, aż do egzaminu potwierdzającego kompetencje personalne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 17024. Zgodnie z założeniami Ścieżki Rozwoju Personalnego, każdy ze słuchaczy może wybrać zakres interesujących go zagadnień, bez konieczności wgłębiania się w tematy postronne. Jednocześnie każdy z etapów szkoleniowych jest potwierdzany świadectwem ukończenia szkolenia ATEX określającym jego zakres i poziom.