Komitet Techniczny KT 64

Komitet Techniczny KT 64

24 lipca 2018

24.07.2018 odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Technicznego KT 64 poświęcone wieloczęściowej normie PN-EN 60079-…, dotyczącej szeroko pojętej tematyki zabezpieczania urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych. Wszystkie części normy zostały opracowane w języku angielskim i francuskim przez IEC/TC 31 oraz przyjęte przez CENELEC jako Normy Europejskie.

Tym razem członkowie Komitetu, w skład którego wchodzą specjaliści Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution, zajmowali się normą PN-EN 60079-2P Atmosfery wybuchowe - Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony gazowej z nadciśnieniem „p”.  Zadaniem Komitetu było opracowanie tłumaczenia zgodnie z intencją normy i zarządzeniem Prezesa PKN dotyczącym zasad działalności normalizacyjnej.

Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi wprowadzanych zmian zapraszamy do kontaktu.


Zobacz pozostałe aktualności