Elektrotechnika 2019   - 17.Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń

Elektrotechnika 2019 - 17.Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń

11 stycznia 2019

W dniu 14.03.2019 Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution w ramach odbywających się  targów, weźmie udział w panelu szkoleniowym pt. „ Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem”. Szkolenie prowadzone będzie przez naszych pracowników i  dotyczyć będzie następujących grup tematycznych:

  • Przepisy prawne: Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) vs. Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER)
  • Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Przykłady doboru urządzeń w praktyce: grupa, kategoria, klasa temperaturowa, warunki środowiskowe
  • Progowe i pomiarowe detektory gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu
  • Instalacja i eksploatacja – zastosowanie norm PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-17
  • Dokumentacja wyrobu a dokumentacja instalacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu szkoleniowym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Elektroinstalacje.pl


Zobacz pozostałe aktualności