RAPORT - WYPADKI Z UDZIAŁEM PYŁÓW PALNYCH 2018 (STYCZEŃ- CZERWIEC)

RAPORT - WYPADKI Z UDZIAŁEM PYŁÓW PALNYCH 2018 (STYCZEŃ- CZERWIEC)

Poniżej zaprezentowano statystyki wypadków z udziałem pyłów palnych, opublikowane niedawno przez DustEx Research Ltd. w raporcie pt. „2018 MID-YEAR COMBUSTIBLE DUST INCIDENT REPORT”.

Zebrane przez Autora dane przedstawiają statystyki pożarów i wybuchów w zakładach przemysłowych od stycznia do czerwca 2018 oraz porównanie danych statystycznych z lat poprzednich. Zestawienia dotyczą w dużej mierze zdarzeń, które miały miejsce w Ameryce Północnej, niemniej jednak przedstawione zostały również informacje o wydarzeniach w skali światowej.

Porównanie zdarzeń w czasie

Poniżej przedstawiono zestawienie ilościowe wypadków skali światowej i mających miejsce
w Ameryce Północnej w roku 2017 oraz pierwszym półroczu 2018.  

2017

  Dane międzynarodowe Ameryka Północna Suma
Pożary 37 132 169
Wybuchy 36 32 68
Ranni 102 61 163
Ofiary śmiertelne 7 6 13
 

01 - 06.2018

  Dane międzynarodowe Ameryka Północna Suma
Pożary 14 75 89
Wybuchy 12 14 26
Ranni 31 9 40
Ofiary śmiertelne 8 1 9

 

Bez tytułu.png

 

 

 

 

 

2018 
Styczeń - Czerwiec

dane 2018.png

Porównując zebrane informacje z pierwszego półrocza 2018 r. z danymi z roku 2017 można zauważyć, że w skali światowej, liczba wypadków (pożary, eksplozje) zmalała. Niestety liczba ofiar śmiertelnych w stosunku do zaistniałej liczby wypadków ma tendencję wzrostową. 

Odwrotną sytuację obserwuje się w przypadku danych zebranych w samej Ameryce Północnej. Pomimo, że liczba pożarów i eksplozji nadal jest bardzo wysoka, to liczba ofiar jest wyraźnie mniejsza.

Z danych globalnych za 2018 r. wynika, że 89 % ofiar śmiertelnych było spowodowanych wybuchami. Spośród poniesionych obrażeń aż 70% było wynikiem wybuchów, a 30% nastąpiło wskutek pożarów.

Liczba zdarzeń wg Substancji procesowych

legenda.pngmateriały.png

materiały 2018.png

 

 

Analizując statystyki pod względem produktów palnych najczęściej wymieniane są materiały pochodzenia drzewnego i produkty spożywcze. Od 2016 roku stanowią one ponad 60% zarejestrowanych wypadków. 

 

 

 

Produkty z drzewne: 33 pożary, 5 wybuchów, 10 osób rannych, 0 ofiar śmiertelnych

Produkty żywnościowe: 24 pożary, 12 wybuchów, 14 osób rannych, 8 ofiar śmiertelnych

 

Liczba zdarzeń wg branż przemysłu 

branże.png

branże 2018.pngNajwiększą liczbę wszystkich zarejestrowanych pożarów i wybuchów zarejestrowano
w zakładach przemysłowych przetwórstwa drewna, produkcji żywności i działalności rolniczej.

Według danych za 2018 r., spośród
11 wypadków, w których odnotowano straty
w wysokości 1 mln USD lub większe, sześć miało miejsce w przemyśle drzewnym, magazynach biomasy i produkcji peletów. Pięć z nich było pożarami, a jeden eksplozją. W wyniku tych wypadków łącznie zgłoszono straty
w wysokości 24 mln USD. Kolejne pięć incydentów o wysokim poziomie strat obejmowało wybuch w zakładach odlewnictwa metalu oraz kopalni, dwie eksplozje pyłu węglowego w elektrowniach oraz pożar w zakładzie produkcji bawełny.

Liczba zdarzeń wg urządzeń

Urządzenia.png

urządzenia 2018.png

 

Analizując zebrane dane pod względem urządzeń będących źródłem wypadków okazuje się, że główną przyczynę wybuchów pyłów palnych w 2016 r stanowiły urządzenia odpylające. Jednakże wartość ta w kolejnych latach spadła. W roku 2018 podział pod względem zjawiska (pożar /i eksplozja) w przypadku różnych urządzeń przedstawia się następująco:

 

 

 

Urządzenia odpylające: 25 pożarów; 3 wybuchy;
Silosy magazynowe: 8 pożarów; 9 wybuchów;
Inne przechowywanie: 12 pożarów; 2 wybuchy;
Windy/przenośniki: 7 pożarów; 5 wybuchów;
Inne: 21 pożarów; 3 wybuchy;
Brak danych: 16 pożarów; 4 wybuchy.

W zdecydowanej większości przypadków, jako przyczynę szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru w budynkach oraz trudności strażaków w prowadzeniu akcji, wskazywano niekontrolowane nagromadzenie materiałów palnych. 

Przedmiotowy raport pokazuje jak istotne jest stosowanie środków zapobiegających powstawaniu atmosfer potencjalnie wybuchowych oraz unikanie źródeł zapłonu. Wskazuje również jak istotna jest integracja środków organizacyjnych i technicznych, ponieważ działania prewencyjne, chociaż trudniejsze do wprowadzenia, w perspektywie długofalowej dają wymierne oszczędności związane z kosztami usuwania skutków wybuchów. 

Największe wypadki z udziałem płynów palnych w 2018

  1. Eksplozja podnosnika zbożowego
  2. Eksplozja silosu zbożowego
  3. Eksplozja suszarni węgla
  4. Iskry powodują pożar pyłów metalurgicznych