Spotkanie techniczne z zakresu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle górniczym

Spotkanie techniczne z zakresu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle górniczym

28 lutego 2018

W dniu 27.02.2018r. w siedzibie firmy OPA PW S.A. w Zabrzu odbyło się spotkanie techniczne z zakresu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle górniczym pt.: „Wymagania prawne i konstrukcyjne dotyczące silników spalinowych grupy I”. Celem spotkania było m.in.:

  • omówienie zagadnień dotyczących silników spalinowych grupy I,
  • analiza wniosków z przeprowadzonych kontroli,
  • wymiana doświadczeń.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowych Urzędów Górniczych m.in. z Gliwic, Rybnika i Katowic, Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution w Rudzie Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Zakładów Górniczych oraz przedsiębiorcy.


Zobacz pozostałe aktualności