Posiedzenie Komitetu Technicznego KT 64

Posiedzenie Komitetu Technicznego KT 64

24 maja 2018

W dniu 17.05.2018 odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem, w którym udział brali  specjaliści z Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution. Celem spotkania były prace nad tłumaczeniem normy EN 60079-28:2015 dotyczącej zabezpieczenia urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne. Podczas posiedzenia omówione zostały dodatkowo dalsze plany dotyczące prac Komitetu. Członkowie Komitetu obradowali również na temat sposobów opiniowania dokumentów CEN/CENELEC.


Zobacz pozostałe aktualności