Odbyło się szkolenie ATEX Q

Odbyło się szkolenie ATEX Q

20 lipca 2018

27 czerwca odbyło się szkolenie otwarte na temat: „Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji i montażu urządzeń (ATEX Q)". Celem szkolenia było zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu nadzoru nad produkcją urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z wymaganiami Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) oraz normy PN-EN ISO IEC 80079-34 dotyczącymi rodzajów zabezpieczeń przeciwwybuchowych, przygotowania dokumentacji, organizacji produkcji i zasad wprowadzania wyrobu na rynek oraz efektywnego zastosowania Systemów Zarządzania Jakością.

Szkolenie oparte zostało o praktyczne przykłady tzw. studium przypadku co ukierunkowało słuchaczy na aktywne uczestnictwo i dało możliwość przedyskutowania i rozwiązania problemów pojawiających się zarówno na etapie projektowania, oceny oraz produkcji urządzeń.

Pragniemy podziękować wszystkim obecnym za uczestnictwo i okazję do inspirującej wymiany myśli i doświadczeń.

Zapraszamy jednocześnie Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach szkoleniowych.


Zobacz pozostałe aktualności