LEL / DGW, czyli dolna granica wybuchowości

LEL / DGW, czyli dolna granica wybuchowości

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie są kluczowe czynniki determinujące niebezpieczeństwo wybuchu? Czy wiesz, co to jest LEL / DGW i jak są one związane z bezpieczeństwem w miejscach, gdzie obecne są substancje palne? Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na ten temat i zwiększyć świadomość na temat zagrożeń związanych z gazami wybuchowymi, to artykuł jest dla Ciebie. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej pojęciu LEL / DGW, czyli dolnej granicy wybuchowości, która odgrywa kluczową rolę w ocenie ryzyka i wdrożeniu odpowiednich środków zapobiegawczych.

Co to jest LEL?

LEL (Lower Explosive Limit) to dolna granica wybuchowości, która odnosi się do najniższego stężenia substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, które jest wystarczające do wywołania eksplozji w obecności źródła zapłonu. Oznacza to minimalną ilość substancji, przy której jest możliwe wystąpienie reakcji spalania. LEL może różnić się w zależności od konkretnego gazu, jednak dla większości substancji palnych wynosi ona mniej niż 5% objętości. To oznacza, że nawet stosunkowo niewielkie stężenie gazu lub oparów może generować wysokie ryzyko wystąpienia wybuchu. W literaturze krajowej zamiast LEL używany jest skrót DGW.

Jak uniknąć niebezpieczeństwa gazowego wybuchu!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w środowisku pracy ważne jest, aby stężenie łatwopalnych oparów było poniżej wartości LEL / DGW. Detektory gazu, które służą do monitorowania obecności substancji palnych w zamkniętych przestrzeniach, informują nas o wartościach DGW poprzez wyrażenie frakcji procentowej (np. 0-100% LEL). Najlepszym wynikiem, na jaki należy zwracać uwagę, jest wartość LEL równa zero na miernikach gazu. Oto wartości LEL, które warto uwzględnić:

  • Jeżeli poziom mieści się w zakresie od 0 do 5 procent, działania operacyjne z elementami iskrzenia są dozwolone.
  • Jeżeli poziom mieści się w zakresie od 5 do 10 procent, należy wstrzymać działania, które generują iskry.
  • Jeżeli poziom wynosi od 10 do 25 procent, sytuacja wymaga szczególnej uwagi, a działania z elementami potencjalnego iskrzenia są zabronione.
  • Jeżeli poziom przekracza 25 procent, istnieje wysokie ryzyko wybuchu. Należy podjąć środki ostrożności i opuścić obszar roboczy.

Wartości te mają kluczowe znaczenie dla oceny ryzyka i podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Monitorowanie stężenia gazów palnych i przestrzeganie wartości LEL / DGW są istotne dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Równie ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa gazowego, a także przeprowadzanie oceny zagrożenia lub ryzyka wybuchu w danym środowisku pracy. Jakościową ocenę ryzyka możesz zlecić jednostce naukowo-badawczej IBT.

Podstawowe błędy popełniane podczas użytkowania mierników gazowych

Podczas użytkowania mierników gazowych można popełnić kilka podstawowych błędów, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe wyniki pomiarów lub zwiększyć ryzyko niebezpieczeństwa. Oto kilka najczęstszych błędów, których należy unikać:

  1. Sprawdzanie składu spalin z tłumika lub rury wydechowej. Używanie miernika gazowego do pomiaru składu spalin wydobywających się z tłumika lub rury wydechowej jest niebezpieczne. Wykorzystywanie miernika w taki sposób może spowodować uszkodzenie czujników i konieczność przeprowadzenia kosztownej naprawy.
  2. Sprawdzanie składu dymu papierosowego. Używanie miernika gazowego do pomiaru składu dymu papierosowego również jest błędem. Dym papierosowy zawiera wiele substancji, które mogą wpływać na czujniki miernika, co prowadzi do ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia.
  3. Testowanie działania detektora LEL za pomocą gazu z zapalniczki. To niebezpieczne działanie polega na podkładaniu płomienia z zapalniczki w pobliżu detektora LEL, aby sprawdzić jego reakcję. Nie tylko zagraża to bezpieczeństwu, ale również może spowodować uszkodzenie czujników i błędne wyniki pomiarów.
  4. Testowanie działania detektora LEL nad kanistrem z paliwem. Umieszczanie miernika nad otwartym kanistrem z paliwem, aby sprawdzić jego reakcję na obecność gazów palnych, jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Tego rodzaju działania mogą prowadzić do pożarów lub wybuchów.

Wszystkie te błędy są wynikiem nieodpowiedzialnego użytkowania mierników gazowych i mogą skutkować uszkodzeniem urządzenia, a nawet poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie instrukcji obsługi, odpowiednia ochrona i korzystanie z miernika zgodnie z jego przeznaczeniem. Bezpieczeństwo powinno zawsze być priorytetem podczas pracy z substancjami palnymi.