Kompetencje

Kompetencje

Autorzy Tytuł Czasopismo

mgr inż. Łukasz Surowy

mgr inż. Ksawery Graboś

Badania typu WE urządzeń i systemów ochronnych według norm zharmonizowanych z dyrektywą 94/9/WE (ATEX)

Wiadomości Górnicze 09/2005

mgr inż. Ksawery Graboś

mgr inż. Piotr Madej

Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z nadciśnieniem "p" - interesująca alternatywa

Magazyn Ex 4/2011
str 7,8,9,10

mgr inż. Ksawery Graboś

Zastosowanie metod numerycznych do oceny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Magazyn Ex 4/2010

mgr inż. Ksawery Graboś

inż. Adrian Kempka

Eliminacja zakłóceń wysokoczęstotliwościowych towarzyszących zjawisku spiętrzania ciśnienia wybuchu.

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia", GIG, 2013

Dr inż. Gerard Kałuża

mgr inż. Ksawery Graboś

mgr Dawid Sodzawiczny

Udział GIG KD "BARBARA" w programie badawczym "PTB Ex Proficiency Testing Program" w ramach schematu certyfikacji IECEx

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia" GIG, 2013

mgr inż. Ksawery Graboś

Aspekty prawne remontów urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Sympozjum naukowo-techniczne "EpsilonX", Katowice, 2013

mgr inż. Ksawery Graboś

Inż. Adrian Kempka

Aspekty metrologiczne podczas pomiaru ciśnienia wybuchu

Sympozjum naukowo-techniczne "EpsilonX", Katowice, 2013

mgr inż. Ksawery Graboś

"Zastosowanie metod numerycznych do analizy przebiegu ciśnienia wybuchu wosłonach ognioszczelnych"

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia, część 2"

Sympozjum naukowo-techniczne "EpsilonX", Katowice, 2015

mgr Dawid Sodzawiczny

"Power-i - nowe spojrzenie na iskrobezpieczeństwo"

Wydawnictwo Katedry Elektryfikacji I Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej

mgr Dawid Sodzawiczny

"Systemy iskrobezpieczne z ograniczeniem czasu trwania iskry sterowanym elektronicznie - "Power-i". Praca zbiorowa Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia. Część 2. Praca zbiorowa.

-

mgr Dawid Sodzawiczny

Dr. Trzcionka

"Detekcja stężeń gazów wybuchowych - sposób na zmniejszenie ryzyka wybuchu.". Praca zbiorowa Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia. Część 2.

-

mgr inż. Łukasz Surowy

mgr inż. Ksawery Graboś

Badania typu WE urządzeń i systemów ochronnych według norm zharmonizowanych z dyrektywą 94/9/WE (ATEX)

Wiadomości Górnicze 09/2005

mgr inż. Łukasz Surowy

Zastosowanie systemu termowizyjnego do określania prawdopodobnego źródła zapłonu gazowej atmosfery wybuchowej w przypadku osłon ognioszczelnych urządzeń grupy I i II

Prace Naukowe GIG 2008

mgr inż. Gerard Kałuża

mgr inż. Łukasz Surowy

Określenie zdolności zainicjowania zwarcia łukowego wybuchem metanu w osłonach ognioszczelnych grupy I, urządzeń elektrycznych o napięciu zasilania 3,3kV i 6kV.

-

mgr inż. Łukasz Surowy

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów - rozwiązania normalizacyjne

Magazyn Ex Nr 3/2010 - jesień 2010 (19)

mgr inż. Łukasz Surowy

Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji wyrobów Ex wg PN-EN ISO/IEC 80079-34:2012

Magazyn Ex Nr 4/2012 - zima 2012 (28)

mgr inż. Łukasz Surowy

Badania konstrukcji układu izolacyjnego stojana silników wysokonapięciowych budowy wzmocnionej z wykorzystaniem mieszanin wybuchowych.

Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne 2013

mgr inż. Łukasz Surowy

Podstawowe wymagania prawne dotyczące urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów oraz aparatury sterowniczej przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX).

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia" Praca zbiorowa pod redakcją Michała Górnego, GIG, 2013

mgr inż. Łukasz Surowy

inż. Piotr Madej

Odpowiedzialność użytkownika - eksploatacja urządzeń przeciwwybuchowych, dokumenty przekazywane użytkownikowi

Sympozjum naukowo-techniczne "EpsilonX", Katowice, 2013

mgr inż. Łukasz Surowy

Obowiązki pracodawcy w świetle wymagań dyrektywy 199/92/WE (ATEX USER)

Konferencja SiTP "Profilaktyka wybuchowa - ATEX" Poznań 2014

mgr inż. Łukasz Surowy

Dyrektywa 2014/34/UE ATEX - nowa odsłona

XV Konferencja Naukowo Techniczna Tarnów 2014

mgr inż. Łukasz Surowy

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Temat wciąż nierozpoznany

Seminarium Techniczne Bezpieczeństwo Przeciwwybuchowe w Przemyśle, Kraków 2014

mgr inż. Łukasz Surowy

Wartości etyczne w procesie oceny zgodności

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia" Praca zbiorowa pod redakcją Michała Górnego, GIG, 2015

mgr inż. Łukasz Surowy

Ocena zgodności wyrobów z pogranicza dyrektywy

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2016 (109)

mgr inż. Łukasz Surowy

Ocena zgodności w świetle dyrektywy 2014/34/UE

XVII Konferencja Naukowo Techniczna Tarnów 2016

mgr inż. Łukasz Surowy

Dyrektywa 2014/34/UE - urządzenia z pogranicza

Seminarium Techniczne Bezpieczeństwo Przeciwwybuchowe w Przemyśle, Kraków 2016

mgr inż. Łukasz Surowy

Nowa Dyrektywa ATEX (2014/34/UE) - dokumenty zgodności.

Paragraf 34, 2017

mgr inż. Łukasz Surowy

Biogazownie rolnicze - zasady doboru urządzeń w świetle wymagań dyrektywy 2014/34/UE (ATEX)

SITP Ochrona Przeciwpożarowa 2017

mgr inż. Łukasz Surowy

Urządzeni nieelektryczne (zestawy) w atmosferach zagrożonych wybuchem - wymagania nowej dyrektywy ATEX

Vol. 8, nr 2, (28) 2017 E-pismo dla elektryków i elektroników. AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁóCENIA