Łukasz Surowy

Łukasz Surowy

Wykształcenie:  

 • Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki i Elektrotechniki w Łodzi / Technische Universität Berlin  (1995 – 2000) – Magister inżynier elektronik, specjalność : Elektronika i telekomunikacja;
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, studia podyplomowe „Metody zarządzania nowoczesną organizacją”, 2006;
 • Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki, Informatyki i Automatyki studia podyplomowe „Mikroelektronika i nanotechnologie”, 2012

Obszar zainteresowań zawodowych:

Od 2001 roku ściśle związany z działalnością w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w przemyśle wydobywczym i powierzchniowym w kraju i za granicą. Od samego początku działalności prowadzi badania i oceny urządzeń przeciwwybuchowych w całym asortymencie wykonań i konstrukcji. Autor publikacji technicznych, materiałów szkoleniowych, ekspertyz i audytów zgodności obiektów, prelegent wielu konferencji naukowo-technicznych z dziedziny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Aspiracją życiową jest poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

 • 2001 – 2016 r. – specjalista ds. certyfikacji wg wymagań dyrektywy ATEX Jednostki notyfikowanej GIG KD „BARBARA”.
 • Od 2009 r . – audytor wiodący – Systemy Zarządzania Jakością.
 • 2009 – 2016 r. – Zastępca Kierownika ExCB IECEx w zakresie certyfikacji wyrobów w ww. schemacie.
 • 2009 – 2016 r. – nadzór merytoryczny nad organizacją audytów wg wymagań IECEx.
 • 2010 r. – przebudowa systemu szkoleniowego i opracowanie programów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego realizowanych w Głównym Instytucie Górnictwa.
 • 2010 – 2016 r. Kierownik merytoryczny szkoleń realizowanych przez Główny Instytut Górnictwa w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
 • Od 2011 r wykładowca studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle” organizowanych przez GIG.
 • Współorganizator konferencji EpsilonX – „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.
 • Od 2016 r. – członek zespołu pomocy technicznej i wymiany informacji TAIEX Komisji Europejskiej – bezpieczeństwo techniczne w strefach zagrożenia wybuchem.
 • od 2016 – Członek komitetu technicznego KT64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - mirror of CLC/TC 31, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres.