Dawid Sodzawiczny

Dawid Sodzawiczny

Wykształcenie:

  • 2005-2010 | Uniwersytet Śląski; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Obszar zainteresowań zawodowych:

Bezpieczeństwem przeciwwybuchowym zajmuje się od 2011 roku. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobywał w Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara", gdzie zajmował się  prowadzeniem badań i oceną urządzeń przeciwwybuchowych. Autor publikacji technicznych, materiałów szkoleniowych, ekspertyz technicznych, tłumaczeń  norm, konferencji naukowo-technicznych z dziedziny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

  • 2011 – 2017 r. – specjalista ds. certyfikacji wg. wymagań dyrektywy ATEX Jednostki notyfikowanej GIG KD „BARBARA”.
  • 2012 – 2017 r. Wykładowca szkoleń realizowanych przez Główny Instytut Górnictwa w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
  • Od 2012 r. wykładowca studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle” organizowanych przez GIG.
  • od 2017 – Członek komitetu technicznego KT64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - mirror of CLC/TC 31, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres.