Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Bezpieczeństwo w strefach zagrożenia wybuchem

IBT to firma, która powstała w odpowiedzi na potrzeby bezpieczeństwa w różnych sektorach przemysłu. Naszym założeniem jest wspieranie działań przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem. Kompleksowa pomoc pracowników IBT  obejmuje podjęcie stosownych czynności w zakresie formalności, klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem, specjalistycznej oceny i analizy ryzyka wybuchu. Świadczymy usługi, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Definicja klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem

KSEx - wyznaczenie zasięgu i klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w postaci gazów, par cieczy palnych, mgieł, pyłów palnych oraz mieszanin hybrydowych. Specjaliści strefę zagrożenia wybuchem definiują jako przestrzeń, w której może wystąpić mieszanina substancji palnych z powietrzem.

Klasyfikacja stref zagrożeń wybuchem - podstawa prawna

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/92/WE ATEX USERS użytkownik ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka związanej z występowaniem niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, identyfikacji miejsc niebezpiecznych wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem. Powyższe wymaganie dotyczy zarówno nowoprojektowanych jak i istniejących obiektów / instalacji przemysłowych. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem to nie tylko obowiązek, to również narzędzie pozwalające na określenie zasięgu środków ochronnych niezbędnych do zachowania ciągłości pracy zakładu i ochrony bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników.

Skontaktuj się

Oferta klasyfikacji stref zagrożeń wybuchem

Oferujemy Państwu kompleksowe, a zarazem wyważone podejście do zagadnienia ochrony przed występowaniem atmosfer wybuchowych i właściwej klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie poparte jest wynikami prac badawczych w warunkach rzeczywistych oraz zaangażowaniem zaawansowanych metod obliczeniowych w tym analiz CFD. Prace w tym zakresie obejmują wszystkie etapy życia obiektu / instalacji:

  • klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem na etapie projektu – pozwala na eliminację błędnych założeń (ograniczenie środków) oraz właściwy dobór urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  • analiza stanu obecnego wraz z opracowaniem koncepcji dotyczącej możliwości poprawy bezpieczeństwa ukierunkowanej na zapobieganie występowaniu atmosfer wybuchowych. Naszym celem jest minimalizacja stref zagrożenia wybuchem oraz ograniczenie ich zasięgu, co bezpośrednio wpływa na wzrost bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów związanych z zakupem sprzętu,
  • weryfikacja istniejących już stref zagrożenia wybuchem, szczególnie po zmianach wprowadzonych w zakresie analizowanej instalacji procesowej lub na obiekcie, które mogą mieć istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego;

Raport klasyfikacji stref zagrożeń wybuchem

Efektem końcowym przeprowadzonej przez nas klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem jest szczegółowy raport dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Na życzenie zamawiającego opracowywany jest zestaw zaleceń zmierzających do uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Zaufaj specjalistom z zakresu stref zagrożenia wybuchem i zyskaj nieocenione poczucie bezpieczeństwa.

‹ powrót