Wymagania prawne, eksploatacja, przeglądy, konserwacja i remonty urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (KEx)

Wymagania prawne, eksploatacja, przeglądy, konserwacja i remonty urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (KEx)

Rodzaj szkolenia
Długość szkolenia16 h

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpiecznej organizacji prac w zakładach przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych. Szkolenie ukierunkowane jest na aktywne uczestnictwo słuchaczy w rozwiązywaniu zadań z zakresu techniki przeciwwybuchowej. Organizatorzy kładą nacisk na zrozumienie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego od projektowania, doboru, instalowania, eksploatacji, nadzoru i remontowania urządzeń pracujących w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników i służb utrzymania ruchu, kadry technicznej oraz pozostałych osób odpowiedzialnych za organizację bezpieczeństwa pracy, instalację i eksploatację urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.

Zakres zagadnień:

Dzień 1 - Zintegrowane bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - zasady doboru i eksploatacji urządzeń przeciwwybuchowych

Dzień 2 – Instalacja, eksploatacja nadzór, konserwacja i remonty urządzeń przeciwwybuchowych

 

Miejsce szkolenia: Hotel Adria - Ruda Śląska
 

W cenie szkolenia gwarantujemy:

  • Opiekę doświadczonego trenera,
  • Materiały szkoleniowe + ćwiczenia,
  • Napoje i poczęstunek w czasie dnia,
  • Ciepły poczęstunek w formie dwudaniowego obiadu,
  • Wieczorną industriadę Szlakiem Zabytków Techniki (dzień pierwszy).

Zakwaterowanie: Dodatkowo proponujemy pomoc w organizacji noclegu w miejscu szkolenia.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy KEx.pdf  Karta informacyjna KEx.pdf 


Zapytaj o termin 

Zobacz inne szkolenia