Organizacja pracy, instalacja i eksploatacja urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (AEx)

Organizacja pracy, instalacja i eksploatacja urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (AEx)

Terminy szkoleń 23-25.10.2024
15-17.05.2024
Miejsce szkolenia Hotel Elbrus w Szczyrku
Rodzaj szkoleniaSzkolenie modułowe
Wariant podstawowy8 h
Wariant rozszerzony30 h
Długość szkolenia8h / 30h

Opis szkolenia:

Proponowany przez nas cykl szkoleniowy ma charakter modułowy, co daje możliwość udziału w niezależnie wybranych zagadnieniach tematycznych:

Wariant podstawowy – Dzień 1:

ATEX w pigułce: Zintegrowane bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Wariant rozszerzony - Dzień 1 – 3:

 1. Zintegrowane bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.
 2. Zasady doboru i eksploatacji urządzeń przeciwwybuchowych.
 3. Instalacja, eksploatacja, nadzór, konserwacja i remonty urządzeń przeciwwybuchowych.

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Dotyczy to w szczególności personelu wyspecjalizowanego:

 • projektantów,
 • producentów i dostawców urządzeń,
 • użytkowników urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem,
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy instalacji Ex,
 • dozoru technicznego i utrzymania ruchu.

W ramach prowadzonych szkoleń zapewniamy:

 • opiekę doświadczonych trenerów,
 • materiały szkoleniowe,
 • świadectwo ukończenia szkolenia (dla każdego modułu),
 • poczęstunek w postaci ciepłych i zimnych napojów, przekąsek oraz obiadu.

Do pobrania:

Karta informacyjna AEx.pdf 


Zobacz inne szkolenia

Zapisz się na szkolenie