Ksawery Graboś

Ksawery Graboś

Wykształcenie:  

 • Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn; Instytut Techniki Cieplnej;
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, studia podyplomowe „Metody zarządzania nowoczesną organizacją”, 2006;

Dorobek zawodowy, osiągnięcia i pełnione funkcje:

 • do 2017 r. - specjalista ds. certyfikacji wg wymagań dyrektywy ATEX Jednostki notyfikowanej GIG KD „BARBARA”,
 • do 2017 r. - Kierownik ExCB („Head of Ex Certification Body”) w zakresie certyfikacji wyrobów w schemacie IECEx,
 • do 2017 r. - Zastępcy Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego, GIG KD „BARBARA”,
 • reprezentant w Międzynarodowym Podkomitecie IEC TC 31J w zakresie norm:
  • IEC 60079-10-1
  • IEC 60079-10-2
  • IEC 60079-14
  • IEC 60079-19
 • do 2016 r. - specjalista ds. technicznych Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii - GIG KD „BARBARA”.
 • od 2013 r. - wykładowca studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle” oraz kursów w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego organizowanych przez GIG.
 • Członek komitetu technicznego KT64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - mirror of CLC/TC 31, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres.
 • Członek komitetu technicznego KT269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Autor zastosowań metod numerycznych do oceny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń i instalacji technologicznych,
 • Realizacja, jako kierownik, innowacyjnych prac w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego:
  • Badania górnej granicy wybuchowości (UEL) oraz parametrów wybuchowości węglowodorów C1, C2, C3 w podwyższonych parametrach termicznych,
  • Badania odporności okien i drzwi okrętowych na obciążenie ciśnieniem fali detonacyjnej oraz w warunkach deflagracji,
  • Prowadzenie badań oraz oceny urządzeń, systemów ochronnych oraz instalacji przemysłowych w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego,
 • Udział w projektach badawczych:
  • (2012-2014) Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - projekt badawczy nr 6 "Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
  • (2012-2015) Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - projekt badawczy nr 7 "Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
  • (2012-2014) Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - projekt badawczy nr 8 "Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych"
  • (2014-2017) EXPRO „PREDICTION AND MITIGATION OF METHANE EXPLOSIONS EFFECTS FOR IMPROVED PROTECTION OF MINE INFRASTRUCTURE AND CRITICAL EQUIPMENT”; Uczestnicy: AITEMIN - Hiszpania, GIG, INERIS - Francja, EMAG, FSB - Hiszpania, Kompania Węglowa (PGG), DTE - Ukraina . Praca jako kierownik zadania „Development of numerical models”.