Adrian Skrobek

Adrian Skrobek

Wykształcenie:

  • Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (2000 – 2005) – Magister inżynier automatyki, specjalność: Systemy pomiarowe;
  • Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki, Informatyki i Automatyki studia podyplomowe „Mikroelektronika i nanotechnologie”, 2012

Obszar zainteresowań zawodowych:

W życiu ważnym jest to, aby pracować w dziedzinie, którą się lubi. Kierując się tą zasadą niezmiennie od 2006 roku związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem przeciwwybuchowym zarówno pojedynczych urządzeń jak i instalacji. Początkowo zawodowo aktywny w obszarze ocen i prowadzenia prac badawczych. W chwili obecnej zajmuje się również pracami projektowymi w zakresie konstrukcji celem spełnienia wymagań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Autor ocen i opinii urządzeń oraz instalacji, publikacji technicznych, prelegent konferencji i seminariów technicznych i naukowych. 

Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

  • 2006 – 2008 – specjalista ds. certyfikacji wg wymagań dyrektywy 94/9/WE (ATEX) Jednostki Notyfikowanej Głównego Instytutu Górnictwa KD Barbara
  • 2008 – 2010 – Kierownik Działu Rozwoju w Tech-Trading Sp. z o.o.
  • Od 2008 – właściciel Ex Solution, prowadzenie ocen urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • 2015 – Organizator sympozjum naukowo-technicznego „Bezpieczeństwo w przestrzeniach zagrożenia wybuchem”
  • Od 2016 – Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution Sp. z o.o.
  • Od 2016 Członek komitetu technicznego KT269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego.