Ocena warsztatów remontowych

Ocena warsztatów remontowych


Procedury remontowe, a także sposób organizacji warsztatu remontowego urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym są znormalizowane – szczegółowe zasady podaje norma międzynarodowa IEC 60079-19. Remonty urządzeń Ex w wiążą się z koniecznością zachowania właściwości przeciwwybuchowych remontowanych urządzeń i mogą być przeprowadzane wyłącznie w dostosowanym do tych celów warsztacie, a osoby przeprowadzające konserwację muszą wykazywać się pełną znajomością konstrukcji środków bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Najnowsza wersja normy określa zasady przeprowadzania napraw i regeneracji urządzeń o następujących rodzajach budowy przeciwwybuchowej:

 • osłona ognioszczelna „d” ,
 • wykonanie iskrobezpieczne „i”,
 • osłona gazowa z nadciśnieniem „p”,
 • budowa wzmocniona „e”,
 • wykonanie tzw. nieiskrzące „n”,
 • urządzenia grupy II do strefy 0,
 • w przypadku urządzeń przeznaczonych do stosowania w obecności pyłów palnych – wykonanie „tD” oraz wykonanie „pD”.

Norma precyzuje również zasady organizacji warsztatu remontowego urządzeń i instalacji Ex. Określa ona m.in.:

 • wymagania dotyczące dokumentacji systemowej warsztatu remontowego,
 • wymagania dotyczące organizacji napraw,
 • dopuszczalne metody napraw,
 • zasady oznaczania urządzeń po remoncie,
 • odpowiedzialność za czynności remontowe,
 • procedurę weryfikacji warsztatu remontowego.

Weryfikację warsztatu remontowego przeprowadza się na jego wniosek. Przeprowadzana jest ona na podstawie przedłożonej dokumentacji, a także na terenie samego warsztatu. Może ona obejmować również sprawdzenie deklaracji, dotyczących kompetencji osób, pracujących w warsztacie. W wyniku weryfikacji, warsztat otrzymuje stosowny dokument, ważny przez okres maksymalnie 3 lat, potwierdzający jej pomyślne przejście.

Zapytaj o ofertę dla Ciebie!

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego oferuje możliwość przeprowadzenia oceny warsztatu remontowego, która obejmować będzie takie aspekty jak:

 • audyt techniczny warsztatu remontowego,
 • ocena stosowanych metod i procedur remontowych,
 • okresowe szkolenie personelu,
 • opracowanie i wydanie certyfikatu (certyfikacja ATEX) dla warsztatu, potwierdzającego zdolność do prowadzenia remontów.
   

‹ powrót