ATEx Audyt techniczny instalacji

ATEx – Audyt techniczny instalacji / obiektu

Atex audyt techniczny instalacjiATEx – Audyt Techniczny Ex, to wnikliwa diagnoza stanu rzeczywistego instalacji/obiektu, w których mogą występować atmosfery wybuchowe. Audyt ATEx to proces oceny dotyczący obiektów już istniejących, przeznaczonych do modernizacji lub wymagających potwierdzenia zgodności wykonania z dokumentacją wykonawczą.

Audyt prowadzony jest zgodnie z zasadami zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego opisanymi w dyrektywach 2014/34/UE (ATEX) oraz 1999/92/WE (ATEX USERS) i obejmuje:

  • ocenę środków podjętych w celu eliminacji atmosfer wybuchowych,
  • ocenę środków podjętych w celu unikania efektywnych źródeł zapłonu,
  • ocenę środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wybuchu,

w szczególności:

  • ocenę poprawności doboru urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych,
  • ocenę poprawności sposobu instalacji urządzeń wg PN-EN 60079-14,
  • ocenę współpracy urządzeń i systemów iskrobezpiecznych wg PN-EN 60079-25,
  • ochronę przed elektryczności statyczną.

Skontaktuj się

Strefa ATEx - obszary zagrożenia wybuchem

Pracujemy zgodnie z dyrektywą ATEX, która określa wymogi pracy z urządzeniami stosowanymi w strefach ATEx - czyli obszarach zagrożonych wybuchem. Według obowiązujących podziałów stref ATEx - wybuchowych, wyróżniamy: strefę zero, strefę pierwszą i strefę drugą. O strefie 0 mówimy, gdy atmosfera wybuchowa (połączenie substancji palnych w formie mgły, pary lub gazu z powietrzem) trwa nieprzerwanie przez min. 1000 godzin rocznie. Strefa 1 charakteryzuje się tym, że jest to przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa utrzymuje się od 10 do 1000 godzin w ciągu roku. Natomiast strefa 2 stanowi obszar z występującą atmosferą wybuchową, która pojawia się rzadziej niż 10 godzin w ciągu roku.

Zapytaj o ofertę dla Ciebie!

Efektywne działania w obrębie strefy EX


Do pracy w obrębie stref Ex stosuje się odpowiednie urządzenia dokonujące pomiary i przeprowadzające kontrole np. sondy, termostaty przemysłowe czy przetworniki. Obszar zagrożony wybuchem jest wymagającą przestrzenią, która domaga się zastosowania odpowiednich środków. Urządzenia dostosowane do wymogów technicznych stref ATEx są odpowiednio nazwane - oznaczeniem “ex”. W ten sposób oznaczone urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa strefy zagrożonej wybuchem.

Efektem naszej współpracy jest szczegółowy raport dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Integralną częścią raportu jest zoptymalizowany harmonogram działań zmierzających do uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Nasi klienci korzystają z oferty Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Solution chcąc zapewnić komfort i bezpieczeństwo sobie oraz swoim pracownikom, eliminując ryzyko w strefach zagrożenia wybuchem. 
 

‹ powrót