ATEx Audyt techniczny instalacji

ATEx – Audyt techniczny instalacji / obiektu

Atex audyt techniczny instalacjiATEx – Audyt Techniczny Ex, to wnikliwa diagnoza stanu rzeczywistego instalacji / obiektu, w którym mogą występować atmosfery wybuchowe. Audyt ATEx to proces oceny dotyczący obiektów już istniejących, przeznaczonych do modernizacji lub wymagających potwierdzenia zgodności wykonania z dokumentacją wykonawczą.

Audyt prowadzony jest zgodnie z zasadami zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego opisanymi w dyrektywach 2014/34/UE (ATEX) oraz 1999/92/WE (ATEX USERS) i obejmuje:

  • ocenę środków podjętych w celu eliminacji atmosfer wybuchowych,
  • ocenę środków podjętych w celu unikania efektywnych źródeł zapłonu,
  • ocenę środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wybuchu,

w szczególności:

  • ocenę poprawności doboru urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych,
  • ocenę poprawności sposobu instalacji urządzeń wg PN-EN 60079-14,
  • ocenę współpracy urządzeń i systemów iskrobezpiecznych wg PN-EN 60079-25,
  • ochronę przed elektryczności statyczną.

Efektem naszej współpracy jest szczegółowy raport dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Integralną częścią raportu jest zoptymalizowany harmonogram działań zmierzających do uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

‹ powrót